Breadcrumb

Omdat onderwijs toekomst is: BildungsRegion Aachen

De StädteRegion Aachen ziet zichzelf als voortrekker van de BildungsRegion Aachen. Haar doel is het, om voor iedereen binnen de regio zo goed mogelijke kansen in het onderwijs aan te kunnen bieden. Dit omdat onderwijs en kwalificatie de beste basis vormen voor een gezamenlijke en democratische samenleving binnen de maatschappij.
Het leren is een actueel onderwerp tussen generaties en geldt voor elke leeftijd. Hoogopgeleide vrouwen en mannen leiden tot innovatie, groei en voortgang binnen de StädteRegion Aachen. Daarom is het onze taak en ons doel om door middel van het onderwijs kansen te scheppen.

De taken van de StädteRegion Aachen op het gebied van onderwijs zijn divers en reiken van onderwijs voor de jongste kinderen, school en beroepsopleidingen tot naschoolse onderwijs. De StädteRegion Aachen is de verantwoordelijke instantie van verschillende kinderdagverblijven en scholen binnen de regio en vormt zo een belangrijk knooppunt van het onderwijsnetwerk.

De StädteRegion Aachen bevordert en ondersteunt communicatie en coöperatie tussen iedereen, die verantwoordelijk is binnen het onderwijs. Hierbij horen onder andere het onderwijs voor de jongste kinderen, de gezinsvorming, het jeugdwerk, de individuele bevordering van kinderen en jongeren en de ondersteuning op het gebied van nascholingen in elke leeftijd.

Het Bildungsbüro van de StädteRegion Aachen is contactpersoon en supporter van de onderwijsinstellingen binnen de regio. Op basis van het subsidieprogramma van de bondsregegering “Lernen vor Ort” (ter plekke leren) is het Bildungsbüro bezig met het opzetten en uitbouwen van een netwerk tussen alle betrokkenen op het gebied van het onderwijs. Voor een integrale aanpak zullen diverse onderdelen van het onderwijs optimaal afgestemd en verbonden worden.

Kontakt

StädteRegion Aachen
Zollernstraße 10
52070 Aachen
Tel: +49 241 5198-0
Fax: +49 241 533190

info@staedteregion-aachen.de

Öffnungszeiten: