Breadcrumb

Usługi

Region Miasta Aachen oferuje w swoich jednostkach organizacyjnych różnorodne usługi. Proponowana Karta Rodzinna stanowi wyraźny przykład polityki prorodzinnej. Karta ta proponuje rodzinom mieszkającym w Regionie liczne oferty, z których mogą one korzystać lokalnie także poza granicami miast i gmin. Oferowane usługi mają służyć odciążeniu budżetu rodziny oraz stanowić inspirację do wspólnych przedsięwzięć.
Także przy pomocy Karty Parkingowej dla Rzemieślników Region oferuje szczególne usługi. Uprawnione do jej posiadania zakłady rzemieślnicze, także mające siedzibę poza Regionem Miejskim Aachen, mogą nabyć ją w cenie 120 Euro za rok we właściwych miejscowo urzędach ruchu drogowego. To wyjątkowe zezwolenie jest wystawiane na daną firmę i uprawnia, celem wykonania prac rzemieślniczych, między innymi do parkowania w strefach, w których obowiązuje zakaz zatrzymywania się, o ile jest to konieczne ze względu na brak innych odpowiednich możliwości parkowania.

Jeśli chodzi o aplikację online szczególnie popularna jest rezerwacja dla samochodów osobowych numeru rejestracyjnego, jaki właściciel chciałby posiadać. Na portalu nadal udostępniane są nieodpłatnie wszelkie dane geodezyjne. Również w sposób elektroniczny można składać wnioski o wydanie wyciągów z katastru oraz oznakowań dla koni. Na wspólnym portalu przetargowym Regionu Miejskiego Aachen, miasta Aachen oraz powiatów Düren i Euskirchen znajdą Państwo w formie elektronicznej złączone wszystkie dokumenty dotyczące przetargu.
W razie pytań można korzystać z działającego 24 godziny na dobę serwisu odpowiedziowego Regionu. Prosimy o podanie Państwa danych kontaktowych na przygotowanym formularzu oraz wpisanie zapytania. Gwarantujemy, że zadzwonimy do Państwa w ciągu 24 godzin, najpóźniej następnego dnia roboczego, lub wyślemy odpowiedź drogą mailową.

osoba kontaktowa

Frau Monika Lulinski
Tel: +49 241 5198-2392
Fax: +49 241 5198-82319
monika.lulinski@staedteregion-aachen.de
Raum: C 145