Breadcrumb

Edukacja

Edukacja

Ponieważ edukacja to przyszłość: Region edukacyjny Aachen.

Region Miasta Aachen postrzega się jako Mecenas regionu edukacyjnego Aachen, mający na celu zaoferowanie wszystkim jego mieszkańcom możliwie najlepszych możliwości kształcenia, ponieważ wykształcenie i kwalifikacje są najlepszymi fundamentami wspólnego demokratycznego współistnienia oraz uczestnictwa w społeczeństwie. Nauka jest tematem wykraczającym poza granice pokoleń oraz aktualnym w każdym wieku. Dobrze wykształcone i wysoko wykwalifikowane kobiety i mężczyźni są jednocześnie ważnym kluczem do innowacji, wzrostu oraz postępu w Regionie. Dlatego też naszym zadaniem i celem jest stworzenie możliwości poprzez kształcenie.

Zadania Regionu w zakresie kształcenia są różnorodne i sięgają od edukacji we wczesnym dzieciństwie poprzez szkołę i kształcenie zawodowe aż po dokształcanie. Region Miasta Aachen utrzymuje placówki dziennej opieki nad dziećmi oraz szkoły i jest ważnym węzłem sieci edukacyjnej w Regionie.

Od wspierania edukacji we wczesnym dzieciństwie, edukacji rodzinnej, poprzez pomoc młodzieży, w tym edukację lub indywidualne wspieranie wszystkich dzieci i młodzieży, aż po wspomaganie dalszego kształcenia w każdym wieku: Region Miasta Aachen wspomaga i wspiera komunikację oraz kooperację pomiędzy wszystkimi podmiotami odpowiedzialnymi za edukację.

Biuro edukacyjne Regionu Miejskiego Aachen jest jednostką kontaktową dla instytucji edukacyjnych w Regionie i je wspierającą. Przy wsparciu programu federalnego „Nauka na miejscu” (dt. „Lernen vor Ort”) biuro edukacyjne pracuje nad stworzeniem i rozbudową sieci łączącej wszystkie podmioty z dziedziny edukacji. W celu uzyskania całościowego konceptu kształcenia różne obszary edukacji - od edukacji we wczesnym dzieciństwie aż po dalsze kształcanie w pozawodowej fazie życia – powinny być optymalnie ze sobą zharmonizowane i połączone.

osoba kontaktowa

Frau Monika Lulinski
Tel: +49 241 5198-2392
Fax: +49 241 5198-82319
monika.lulinski@staedteregion-aachen.de
Raum: C 145