Breadcrumb

Gospodarka i nauka

Region Miasta Aachen położony jest w środku obszaru, w którym przeprowadzane są wiodące w Europie badania naukowe. Potencjał technologiczny Regionu jest wyjątkowy w skali kraju i daje się porównać jedynie z nielicznymi tego rodzaju miejscami na świecie. Dzięki charakterystycznej dla tutejszego regionu bezpośredniej bliskości elitarnego Uniwersytetu RWTH, jak i Szkoły Wyższej Zawodowej (FH) w Aachen, Centrum Badań Naukowych w Jülich oraz uniwersytetów w Maastricht i Liége Region dysponuje dynamiczną ofertą wysoko wykwalifikowanych, zmotywowanych oraz ukierunkowanych na międzykulturowość pracowników.
Przedsiębiorstwa z siedzibą w Regionie oraz zamierzające się tutaj osiedlić mają okazję, w drodze transferu technologii, skorzystać z prawie nieograniczonego know-how z zakresu badań naukowych i technologii. Osoby zakładające samodzielną działalność gospodarczą, szczególnie pochodzące ze szkół wyższych, mają możliwość opracowania innowacyjnych produktów aż do osiągnięcia przez nie dojrzałości pod względem wymogów rynku. Z uwagi na różnorodny pod względem zawodowym potencjał pracowników i istniejące możliwości kształcenia oraz dokształcania, głównie w różnych kolegiach zawodowych, istnieje w Regionie możliwość sięgnięcia po wielu młodych, w porównaniu z innymi regionami, i zdolnych pracowników.

Dużą wagę przywiązuje się w Regionie do wspierania gospodarki. Region Miejski Akwizgran oferuje, ze względu na swoją różnorodność strukturalną – od bliskości miasta do położenia w obszarze wiejskim, optymalne miejsce na lokalizację dla prawie każdej firmy. Przekonujący jest przy tym doskonały pod względem ilościowym jak i jakościowym potencjał powierzchni firm. Zmienne wielkości, różne klasyfikacje obszaru oraz połączenia stanowią wyjątkowy potencjał. Zaletą lokalizacji jest duża liczba centrów technologicznych, koncentrujących się na różnych specjalistycznych branżach. Począwszy od Centrum dla Rzemieślników poprzez międzynarodowe instytucje oraz Centrum Usług aż po Park High-Tech - firmy, przede wszystkim znajdujące się w początkowej fazie rozwoju i w fazie wzrostu, znajdą tu optymalne warunki i możliwości skorzystania w razie potrzeby z oferowanych usług. Regionalne ośrodki stworzone dla założycieli firm oferują optymalne warunki do udanego startu własnej działalności.

Region Miasta Aachen charakteryzuje ponadto doskonała infrastruktura komunikacyjna, którą zawdzięcza idealnemu centralno-europejskiemu położeniu. Unia Europejska stała się nieoderwalną częścią naszego życia. Szczególnie w regionach przygranicznych mieszkańcy korzystają z zalet zjednoczonej Europy. Nie tylko ustanawiane są przepisy i rekomendacje ze strony Unii Europejskiej, ale realizowany jest również cały szereg środków mających na celu wspieranie więzi oraz wspomaganie jakości życia w Unii Europejskiej.
 
Od lat Region Miasta Aachen wykazuje nieprzerwanie pozytywny rozwój zaludnienia. Również i w przyszłości zaludnienie będzie prawdopodobnie rozwijać się nader pozytywnie. Prognozowany silny wzrost zaludnienia wynika między innymi także z wysokiego standardu jakości życia w Regionie.

osoba kontaktowa

Frau Monika Lulinski
Tel: +49 241 5198-2392
Fax: +49 241 5198-82319
monika.lulinski@staedteregion-aachen.de
Raum: C 145